ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

* M-40/42,  Λ-39/41/43,  S-1

THΛ 0030 210 4813904
    0030 210 4812754

ΦΑΞ 0030 210 4816743

e-mail: info@vangelatos-sa.gr

Skype Vangelatossa

Facebook Vangelatos S.A.
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

* ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ

ΤΗΛ 0030 26930 31700
ΦΑΞ 0030 26930 31596

e-mail: lappa@vangelatos-sa.grΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

* ΠΕΙΡΑΙΩΣ 96     * ΘΕΜΙΔΟΣ 20     * ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 4