Τοποθετώντας ένα δυνατό επιχειρηματικό πλάνο στο τραπέζι, βασιζόμενο στην τεχνογνωσία και στο εκσυγχρονιστικό πνεύμα της διοίκησης, η εταιρεία τον Ιανουάριο του 2012 σημάνει την έναρξη των νέων υπερσύχρονων εγκαταστάσεων της στην περιοχή του Λάππα Αχαΐας . Έτσι πραγματοποιεί την αποδοτικότερη και περισσότερο ποιοτική της δραστηριότητα , με γνώμονα την τέλεια εξυπηρέτηση των πελατών της. Επάνω σε μία επιφάνεια συνολικής έκτασης 1000 στρεμμάτων, η εταιρεία αναλαμβάνει το πρωτεύον έργο της καλλιέργειας φράουλας Camarosa, Cantoga και Amica.

"Στόχος της Βαγγελάτος ΑΕ. είναι η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας των προϊόντων και της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η άμεση διοχέτευση αγνών προϊόντων στην αγορά".