Πιστοποίηση HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)
Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι μια προληπτική μέθοδος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης. Η εφαρμογή του HACCP είναι υποχρεωτική στη χώρα μας, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και της Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ 1219Β’ 4.10.2000 και υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο (γραπτό) HACCP.

Επίσημοι Συνεργάτες γεωπόνοι
Αντώνιος Σπ. Γαλανόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ
Κ. Γιαννοπούλου – Α. Τσαπικούνης ΟΕ

Υπεύθυνοι HACCP ISO
Κωνσταντόπουλος Ευστάθιος
Κάρκαλης Βάϊος

Υπεύθυνοι ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΗΩ)
Βαγγελάτου Μαρία
Καμπαγιάννη Δήμητρα